SORTIDES CULTURALS

Harmonia Escola de música organitza cada any dues sortides culturals:


La primera va adreçada als nois i noies fins a segon curs de Grau Elemental. Està destinada a conèixer algun tema relacionat amb la cultura musical, visitant un Museu, Auditori, Localitat, Escola, o a l'assistència d'algun espectacle musical destinat als alumnes d'aquestes edats.


L'altra sortida es fa amb alumnes a partir de tercer curs per tal d'assistir a un concert dels programats els dissabtes al Palau de la Música Catalana o a l'Auditori depenent de les programacions que més s'ajusten al nivell musical dels alumnes d'aquesta franja.