MATÈRIES

A l'escola s'hi imparteixen les següents matèries:

 • Desenvolupament del ritme i l'oïda
 • Instrumental Orff
 • Cant Coral
 • Audicions
 • Llenguatge Musical
 • Harmonia
 • Història de la música
 • Solfeig
 • Música de cambra
 • Informàtica musical
 • Conjunt instrumental
 • Cor de noies (obert a totes les escoles amb edats de 12 a 23 anys,
  amb un determinat nivell de coneixements musicals)