INSTRUMENTS

A l'escola s'hi poden estudiar els següents instruments:

  • Piano

  • Violoncel

  • Violí

  • Guitarra

  • Clarinet

  • Flauta travessera

  • Saxofó