HISTÒRIA

Sota la direcció de Mercè Valls començà a funcionar a Olot, a principis dels anys vuitanta, l'escola privada de música que, finalment, d'acord amb les noves disposicions legals vigents en matèria d'educació i formació musical establertes per la Generalitat de Catalunya, va ser reconeguda i autoritzada oficialment l'any 1995, i passà a denominar-se Harmonia escola de música.

Des del primer moment, i d'acord amb la seva gradual consolidació i evolució, l'escola ha anat creixent tot donant sempre prioritat al rigor i a la il·lusió, a fi i a efecte que l'aprenentatge esdevingués a tothora enriquidor. Amb aquest component importantíssim continuem treballant i fent nostre l'aforisme clàssic "ARS LONGA, VITA BREVIS", que atorga a l'art, el poder de sobrepassar a la vida. I en el nostre cas, aquest art és la MÚSICA.

S'ha seguit sempre una línia pedagògica que ha portat a la formació de grans oïdors de música i també de futurs professionals, amb el convenciment que és des del coneixement ampli de les coses que es pot esdevenir un gran entusiasta.

El projecte de consolidació de l'escola es fonamenta en el principi de criteri en la tasca de formació, caracteritzada per una adequada qualitat, i amb un programa musical suficientment engrescador per als alumnes, d'acord amb les necessitats constatades a la ciutat d'Olot i comarca de la Garrotxa, on es fa imprescindible potenciar tot el relatiu a la formació dins la cultura musical.