L'ESCOLA

L'escola Harmonia es troba ubicada al centre de la ciutat d'Olot, a la Plaça Clarà n. 4, a l'entresol d'un edifici declarat històric, ja que té més de cent anys i forma una estructura harmònica amb tot el conjunt de l'esmentada plaça.

        

Harmonia escola de música és de titularitat privada. Està dins del marc legal del decret 179/1993 del 27 de juliol, pel qual es regeixen les escoles de música i dansa. Fou autoritzada per impartir els ensenyaments musicals pel decret publicat al DOGC n. 2059 7-6-1995.

Acull alumnes dels diferents barris de la ciutat (70%) i també alumnes d'altres pobles de la comarca (30%).


Harmonia escola de música pretén que els alumnes:
  • Descobreixin la música amb il.lusió.
  • Adquireixin i ampliïn els coneixements musicals treballant amb rigor.
  • Estimin i respectin la música i la situïn en el punt més alt per mitjà dels coneixements adquirits.
El professorat que imparteix la docència d'instruments i llenguatge musical, han portat a terme un procés d'unificació de la línia pedagògica i de confecció de material, sempre sobre la base de les programacions establertes per l'escola.

Un tret important de la nostra escola és que els aprenentatges van dirigits a aconseguir un treball basat en el respecte a sí mateixos i a la música i, és per això, que a les nostres audicions hi participen tots els alumnes, ja sigui individualment o en grup.

Els alumnes passen exàmens de llenguatge musical i instrument davant d'un jurat qualificador cada curs a partir de primer.

Cal destacar que el 80% dels alumnes que han iniciat els seus estudis musicals a l'escola continuen fins que marxen de la ciutat d'Olot per anar a estudiar, tot hi havent passat els anys pertinents per a obtenir els diplomes oficials de l'escola.

Una de les fites de l'escola ha estat sempre la qualitat, cosa que limita el nombre total d'alumnes.