CURSOS

  • Sensibilització
  • Iniciació
  • Preparatori
  • Grau Elemental
  • Grau Mitjà
  • Classes per a adults
  • Classes de perfeccionament

Sensibilització, iniciació i preparatori són cursos que tenen com a objectiu la introducció de l'infant en el món de la música a través d'activitats realitzades en grup. En el curs de Sensibilització, es treballa fonamentalment el cant i també l'educació rítmica i de l'oïda, la instrumentació Orff, l'expressió corporal, l'audició, els jocs musicals...

En els cursos d'Iniciació i Preparatori a més de treballar els aprenentatges fonamentals del llenguatge musical, també es duen a terme sessions individuals d'instrument on es treballen diferents aspectes com: la posició del cos, l'articulació dels dits, la sonoritat, els fraseig, l'expressivitat...

L'escola ha optat sempre per la qualitat, i és per aquest motiu que ha escollit el treballar amb els alumnes en grups reduïts especialment en aquests primers cursos.


El Grau Elemental consta de quatre cursos, en els quals els alumnes segueixen un programa complet, basat en el llenguatge musical, i la classe individual d'instrument. En aquest nivell l'alumne ha d'aprendre a llegir la música correctament i a tocar les partitures amb el seu instrument.

Al final del nivell elemental, l'escola atorga un diploma d'estudis musicals d'acord amb l'article 9 del Decret 179/93, pel qual es regulen les Escoles de Música i DansaEn el Grau Mitjà, l'alumne pot assolir d'un nivell excel·lent per a gaudir de la música i també adquirir una bona base per a passar al Grau Superior i dedicar-se a la música professionalment.


Adults, Perfeccionament: La finalitat d'aquests cursos és la de millorar el procés d'aprenentatge amb els instruments amb uns programes específics, que ajudin a gaudir de la música i a ampliar coneixements