AUDICIONS

Durant els mesos de febrer i març es fan audicions internes on hi participen els alumnes a partir de 2n curs fins a Grau Mitjà. Aquestes audicions serveixen per a avaluar la progressió dels alumnes durant la primera meitat de curs.

A finals del mes de maig tots els alumnes participen en una audició per tal de preparar els exàmens i l'audició de final de curs.

Cada any es fan audicions per tal que els alumnes coneguin els diferents instruments que s'imparteixen a l'escola. Estan presentades pels seus respectius professors.

  
A l'escola i amb la participació dels pares, des de l'any 1995, es celebra el Nadal amb la interpretació d'un seguit de nadales acompanyades al piano i també de cançons de temàtica nadalenca i d'hivern.

Al final de curs l'escola organitza una audició al seu jardí, on hi participen tots els alumnes, per a oferir una de les peces demostratives del seu respectiu nivell d'aprenentatge.